Bestuursrecht

Omgevingsrecht & ruimtelijke ordening

Het omgevingsrecht maakt onderdeel uit van het bestuursrecht en regelt het gebruik van de fysieke ruimte. Rensing adviseert en procedeert over alle aspecten van het omgevingsrecht, zoals gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen),... Lees verder

Procederen

Procederen in het bestuursrecht en omgevingsrecht is specialistenwerk. Het vergt veel vlieguren, liefde voor het vak, parate kennis en geduld. Omdat de overheid betrokken is is er ook altijd een politieke component. Kennis van het functioneren van de... Lees verder

Natuur & milieu

Natuur- en milieurecht zijn onderdeel van het omgevingsrecht. Milieurecht bestaat uit een groot aantal wetten die pogen te zorgen voor een goed en schoon milieu. De centrale wet is de Wet Milieubeheer. Milieurecht kan een rol spelen bij... Lees verder

Overheidsaansprakelijkheid

De overheid maakt plannen. De overheid maakt fouten. Rensing Advocatuur kan u begeleiden wanneer u schade heeft als gevolg van het overheidshandelen. Niet alleen als de aansprakelijkheid voortvloeit uit onrechtmatig handelen, maar ook wanneer de schade... Lees verder