Overheidsaansprakelijkheid

De overheid maakt plannen. De overheid maakt fouten. Rensing Advocatuur kan u begeleiden wanneer u schade heeft als gevolg van het overheidshandelen. Niet alleen als de aansprakelijkheid voortvloeit uit onrechtmatig handelen, maar ook wanneer de schade gevolg is van rechtmatig handelen (planschade of nadeelcompensatie).

Rensing advocatuur adviseert en procedeert voor u over nadeelcompensatie, planschade en vordert schadevergoeding als gevolg van (on)rechtmatig handelen van de overheid.