De stijl

Rensing advocatuur staat voor de volgende kernwaarden:

Kwaliteit

Rensing advocatuur biedt u hoogwaardige specialistische juridische dienstverlening. Het kantoor heeft jarenlange (bestuurs)rechtbank ervaring. Rensing treedt regelmatig op bij rechtbanken, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Raad van State. 

Inzet

Wanneer mijn kantoor voor u optreedt kunt u directe communicatie verwachten. U kunt rekenen op volle aandacht en inzet voor uw zaak. 

Alles voor uw zaak

Rensing advocatuur is goed in bestuursrechtelijk procederen en adviseren. Niet in elke zaak is procederen de beste oplossing, soms biedt schikken voor u het beste resultaat. Soms is hard procederen de beste optie, soms is langzamer manouvreren beter, alles voor het beste resultaat voor u.  

Maatschappelijk betrokken

Een advocaat heeft de morele plicht om betrokken te zijn. Zaken met een groot maatschappelijk belang komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief.

Transparantie over de kosten 

Voorspelbaarheid van kosten die u gaat maken is uiteraard belangrijk voor u. Voor elke zaak wordt een zo precies mogelijke inschatting gemaakt. Rensing advocatuur werkt graag met alternatieve prijsafspraken zoals fixed fees.