Omgevingsrecht & ruimtelijke ordening

Het omgevingsrecht maakt onderdeel uit van het bestuursrecht en regelt het gebruik van de fysieke ruimte. Rensing adviseert en procedeert over alle aspecten van het omgevingsrecht, zoals gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), milieu- en natuurrecht en omgevingsvergunningen.

Wanneer u een ontwikkeling wilt realiseren maakt Rensing een risico inschatting, adviseert hij u over de strategie en staat hij u bij in rechte wanneer dat nodig is. Wanneer u tegen een ontwikkeling bent adviseert hij u of bezwaar/beroep instellen kansrijk is en wanneer dit zo is procedeert hij voor u, zo nodig tot de hoogste bestuursrechter.