Rensing Advocatuur heeft zich volledig gespecialiseerd in het bestuursrecht. Dit rechtsgebied reguleert het overheidshandelen op allerlei terreinen, zoals:

Omgevingsrecht: Ruimtelijke plannen, vergunningen, procederen tegen vergunningen;

Milieurecht/natuurbeschermingsrecht: Wet milieubeheer, natuurbeschermingswet, bodemsanering;

Mededingingsrecht: bestuurlijke boetes ACM, procesrecht;

Toezicht en handhaving: sluitingen van horeca, bestuurlijke boetes, bestuursdwang/last onder dwangsom, Wet Bibob, procederen tegen handhaving;

Overheidsaansprakelijkheid: nadeelcompensatie, planschade, schadevergoeding, onrechtmatig handelen van de overheid.

Rensing Advocatuur